Huanchacho, Chan Chan & Trujillo 10.-12.3.15

Lima 8.-9.3.15

Arequipa 6.-7.3.15

Machu Picchu 4.3.15

Cuzco 28.2.-1.3.15